Loading

Prof.Dr.

Aziz TUNCER

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

İletişim

atuncer@sakarya.edu.tr

0264 295 7087

1.2-ESCI VE/VEYA SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Koseoglu, O; Tuncer, A; - Public Administration and Information Technology - SOCIAL MEDIA AND LOCAL GOVERNMENTS: THEORY AND PRACTICE - Vol.15 - pp.23 - DOI : 10.1007/978-3-319-17722-9_2 - English - Book Chapter - 2016 - WOS:000385023500003
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Aziz Tuncer, Özer KöseoğluÖZER KÖSEOĞLU; AZİZ TUNCER; - Düzenlemenin Üç Hali: Refah Devletinden Düzenleyici Devlete Düzenleme Faaliyetinin Vazgeçilmezliği - Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi - Vol.20(1) - pp.85-100 - ISSN : - DOI : - 2015
2 Özer Köseoğlu, Aziz TuncerÖZER KÖSEOĞLU; AZİZ TUNCER; - Kamu Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım Olarak Kamu Değeri: Kavramsal ve Kuramsal Açıdan Bir Tartışma - Yönetim Bilimleri Dergisi - Vol.12 (24) - pp.145-170 - ISSN : - DOI : - 2014
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Tuncer, A; Hagur, H; - Changing regional policies in Poland: The endeavour to create regional sustainable development - CENTRAL AND EASTERN EUROPE IN THE CHANGING BUSINESS ENVIRONMENT - pp.283 - English - Proceedings Paper - 2015 - WOS:000448760600025
3.5-ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 ÖZER KÖSEOĞLU; AZİZ TUNCER; - "Designing Social Media Policy for Local Governments", Social Media and Local Governments: Theory and Practice - Springer - Vol. - pp.3-21 - 2015
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 MAHALLİ İDARELER VE SORUNLARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
2 MAHALLİ İDARELER VE SORUNLARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
13.2-LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 TÜRK YÖNETİM TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
2 KÜRESELLEŞME VE YÖNETİM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
3 YEREL DEMOKRASİ VE YÖNETİŞİM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
4 YEREL DEMOKRASİ VE YÖNETİŞİM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
5 TÜRK YÖNETİM TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
6 YÖNETİM BİLİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
7 YÖNETİM BİLİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
8 YÖNETİM BİLİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
9 KÜRESELLEŞME VE YÖNETİM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
10 BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
11 BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
12 BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
13 BİTİRME ÇALIŞMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
14 BİTİRME ÇALIŞMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
15 BİTİRME ÇALIŞMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
16 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
17 YÖNETİM BİLİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
18 KÜRESELLEŞME VE YÖNETİM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
19 BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
20 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
21 BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
22 KÜRESELLEŞME VE YÖNETİM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
23 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2012
24 BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2012
25 TÜRK YÖNETİM TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
26 YEREL DEMOKRASİ VE YÖNETİŞİM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
27 TÜRK YÖNETİM TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
28 KAMU YÖNETİMİNDE GÜNCEL SORUNLAR - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
29 KAMU YÖNETİMİNDE GÜNCEL SORUNLAR - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
30 TÜRK YÖNETİM TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2012
MAKALELER
Higher Capacity with Limited Competence, Regional Development Agencies in the Unitary States: The Case of Emilia-Romagna”
Regional Development Agency As The Promoter Of Network: The Case Of Emilia-Romagna
Customer Versus Citizen: The Nature and Failure of Neoliberal Deregulation
Neo-liberal Challanges and the Demise of Keynesian-Weberian State
YEREL YÖNETİMLERİN KÖKENİ BAĞLAMINDA İTALYAN ŞEHİR DEVLETLERİNDE YÖNETİM VE AKTÖRLER
TANZİMAT SÜRECİNİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİSİ VE MAHALLE MUHTARLIKLARININ KURULMASI
Patrimonyal ve Bürokratik Yönetim Arasında Bir Geçiş DönemiYaklaşımı Olarak Kameralizm
DÜZENLEMENİN ÜÇ HALİ: REFAH DEVLETİNDEN DÜZENLEYİCİ DEVLETE DÜZENLEME FAALİYETİNİN VAZGEÇİLEMEZLİĞİ
Kamu Politikasi Örneği Olarak Türkiye de Konut Politikalarının Şekillenmesinde TOKİ nin Rolü
Kamu Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım Olarak Kamu Değeri Kavramsal ve Kuramsal Açıdan Bir Tartışma
Avrupa Birliğİ Uyum Sürecinde Bölgesel Kalkınma Politikaları Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türkiye Uygulaması
İki Kriz Arasında Yönetim Yeni Kamu işletmeciliği
Merkeziyetçiliğin Merkezinde Ademi Merkezileşme Fransa daBölgesel Politikaların Gelişmesi
Federal Almanya’nın Avrupa Birliği bölgesel politikalarının oluşumundaki etkisi
Yerel yönetimlerde e-belediyecilik uygulamaları:Akdeniz bölgesi örneği.
Merkeziyetçilikten Hiyerarşik Yönetişime Polonya da Bölge Politikaları
Batı ve Doğu toplumlarının Demokrasi algısında dinin inanç sistemlerinin yeri
Merkeziyetçilikten Yeni Merkeziyetçiliğe Macaristan da Yerel ve Bölgesel Politikalar
EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK
Journal of Political Administrative and Local Studies
Journal of Political Administrative and Local Studies
International Journal of Local Government
Journal of Political Administrative and Local Studies
Journal of Political Administrative and Local Studies
Journal of Political Administrative and Local Studies
Journal of Political Administrative and Local Studies
Journal of Political Administrative and Local Studies
The EU Effect Perspectives on the EU From the Central and Southeastern Europe
YÖNETİM BİLİMİ- Tarihsel Gelişim ve Kavramsal Çerçeve
AVRUPA BİRLİĞİ TARTIŞMALAR ÖNERİLER
KİTAPLAR
YÖNETİM BİLİMİTarihsel Gelişim ve Kavramsal Çerçeve
Yönetim Bilimi Tarihsel Gelişim ve Kavramsal Çerçeve
Yönetim Bilimi Tarihsel Gelişim ve Kavramsal Çerçeve
Yönetim Bilimi Tarihsel Gelişim ve Kavramsal Çerçeve
The EU Effect perspectives on the EU from central and Southeastern Europe
YÖNETİM BİLİMİ- Tarihsel Gelişim ve Kavramsal Çerçeve
YÖNETİM BİLİMİ- Tarihsel Gelişim ve Kavramsal Çerçeve
Social Media and Local Governments-Theory and Practice
Avrupa Birliği: Tartışmalar, Öneriler
BİLDİRİLER
YEREL YÖNETİŞİM VE KALKINMA AJANSI İLİŞKİSİ: DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
Yönetişim ve Kalkınma Ajansları: Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Örneği
Changing Regional Policies in Poland: The Endeavour to Create Regional Sustainable Development (Haluk Hagur ile birlikte)
DÜZENLEYİCİ ÜST KURULLARIN TÜRKİYE YE KURUMSAL İHRAÇ SÜRECİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ÖRNEĞİ
Üniter Yönetimlerde Yeni Kademe Arayışları Bölge ve İtalya Örneği
Kamu Politikası Örneği Olarak Türkiye de Konut Politikalarının Şekillenmesinde TOKİ nin Rolü
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Exploring the multiculturalism
UZMANLIK ALANLARI
Katılım ve Yönetişim